Các Mùa Giải Đã Qua

 1. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Đầu Tiên

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Hai

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  102
  RSS
 3. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Ba

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  40
  Kết quả CCVG cụm 3 Người viết: mitsujiro, 15 Tháng tám 2014
  RSS
 4. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Năm

  Đề tài thảo luận:
  32
  Bài viết:
  2,410
  các cụm hôm nay ai là nhà vô địch? Người viết: Xuân Thiện, 18 Tháng một 2015
  RSS
 5. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Sáu

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  1,500
  [TỔNG HỢP] DƯ ÂM CỦA VƯƠNG GIẢ CHIẾN 6 !! Người viết: masZ, 16 Tháng mười hai 2014
  RSS
 6. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Bảy

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,133
  RSS
 7. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Tám

  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  2,883
  RSS
 8. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ Chín

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  2,017
  [FUNY]CHUNG KẾT SEVER Người viết: vocmndanh, 28 Tháng chín 2015
  RSS
 9. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 10

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  1,361
  [Chính thức]Chia cụm Vương Giả Chiến lần 10 Người viết: Mitdac, 25 Tháng một 2016
  RSS
 10. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 11

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  1,932
  [Phân Tích] Lối chơi của VGC sau Update tháng 11 Người viết: Capoccino, 7 Tháng mười hai 2015
  RSS
 11. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 12

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  754
  RSS
 12. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 13

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  984
  RSS
 13. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 14

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  1,565
  RSS
 14. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 15

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,549
  [THÔNG BÁO] Vương Giả Chiến Lần 15 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 15. Cuộc Chiến Vương Giả - Mùa Thứ 16

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,539
  [Trực Tuyến- Chém Gió] Vương Giả Chiến lần 16 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 16. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 17

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  702
  RSS
 17. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 18

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  775
  RSS
 18. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 19

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  579
  [MINI EVENT ] VƯƠNG GIẢ CHIẾN 19 Người viết: SongTuDo, 15 Tháng hai 2017
  RSS
 19. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 20

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  965
  [GÓP Ý ] VƯƠNG GIẢ CHIẾN 20 Người viết: J-Fla, 25 Tháng tư 2017
  RSS
 20. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 21

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  958
  RSS
 21. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 22

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,203
  [TỔNG KẾT]MINIGAME VGC 22 Người viết: J-Fla, 18 Tháng sáu 2017
  RSS
 22. Cuộc Chiến Vương Giả Lần 23

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,235
  [TỔNG KẾT] VƯƠNG GIẢ CHIẾN 23 Người viết: J-Fla, 14 Tháng tám 2017
  RSS
 23. Vương Giả Chiến 24

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,062
  [TRỰC TUYẾN ] VƯƠNG GIẢ CHIẾN 24 Người viết: Shaddoll, 16 Tháng chín 2017
  RSS