Các Mùa Giải Đã Qua

 1. Công Hội Chiến Lần 6

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  1,920
  RSS
 2. Công Hội Chiến Lần 7

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  849
  [NHÌN LẠI] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 6 Người viết: dohuunghia12, 25 Tháng chín 2015
  RSS
 3. Công Hội Chiến Lần 8

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  1,057
  [Trực Tuyến]Công Hội Chiến lần thứ 8 Người viết: ThangT3o, 15 Tháng mười một 2015
  RSS
 4. Công Hội Chiến Lần 9

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,776
  [Trực Tuyến - Thảo Luận] Công Hội Chiến 9 Người viết: voxa, 27 Tháng hai 2016
  RSS
 5. Công Hội Chiến Lần 10

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,221
  [TRỰC TUYẾN] CÔNG HỘI CHIẾN MÙA 10 Người viết: 8fZer0, 25 Tháng ba 2016
  RSS
 6. Công Hội Chiến Lần 11

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,660
  [Phỏng vấn] Các ứng viên CHC mùa 11 Người viết: JavKyuubi, 25 Tháng sáu 2016
  RSS
 7. Công Hội Chiến Lần 12

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  1,389
  RSS
 8. Công Hội Chiến Lần 13

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  758
  [Thương lượng] Tổ đội chiến cụm 4 Người viết: DocTai, 10 Tháng mười 2016
  RSS
 9. Công Hội Chiến Lần 14

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  643
  RSS
 10. Công Hội Chiến Lần 15

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  544
  [THÔNG BÁO] Công Hội Chiến Mùa 15 Người viết: YugiohPro, 7 Tháng mười hai 2016
  RSS
 11. Công Hội Chiến Lần 16

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  970
  RSS
 12. Công Hội Chiến Lần 17

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  875
  [GÓP Ý ] CÔNG HỘI CHIẾN 17 Người viết: Tanner, 13 Tháng tư 2017
  RSS
 13. Công Hội Chiến Lần 18

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  676
  RSS
 14. Công Hội Chiến Lần 19

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  941
  [TỔNG KẾT] MINIGAME CHC 19 Người viết: Chaly, 28 Tháng năm 2017
  RSS
 15. Công Hội Chiến Lần 20

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  1,025
  [TỔNG KẾT] CÔNG HỘI CHIẾN 20 Người viết: J-Fla, 6 Tháng bảy 2017
  RSS
 16. Công Hội Chiến Lần 22

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  753
  [TỔNG KẾT]MINIGAME CHC 22 Người viết: J-Fla, 14 Tháng mười hai 2017
  RSS