Điểm thưởng dành cho bluegreen

 1. 30
  Thưởng vào: 4 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 3. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng sáu 2018

  Có 30 bài post

 4. 7
  Thưởng vào: 4 Tháng sáu 2018

  User là nam giới