Điểm thưởng dành cho DarkKight

 1. 53
  Thưởng vào: 12 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 29 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 31 Tháng ba 2016

  Có hơn 300 bài viết

 4. 40
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 700
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 6. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 10. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 11. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 12. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post