Awarded Medals: Gao Đỏ

  1. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2015
  2. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2015