Awarded Medals: Iroha6

  1. Thưởng vào: 8 Tháng chín 2020

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

    Chỉ cấp cho hội trưởng