Điểm thưởng dành cho JustAkashi

 1. 53
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 15 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 200 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 40
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng ba 2016

  Có 100 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2016

  Có 50 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Có 30 bài post

 12. 7
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  User là nam giới