Awarded Medals: Mashiro Shiina

  1. Thưởng vào: 11 Tháng ba 2016
  2. Thưởng vào: 15 Tháng hai 2016
  3. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2015

    Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

    Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

  4. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015