Michele's Recent Activity

  1. Michele đã đăng chủ đề mới.

    VHT Cải tiến Phúc lợi Lễ tết

    I'd like to propose some improvement on the event "Holiday benefits", the event where you login daily for a week for rewards. It is a...

    Diễn đàn: Góp ý - Thắc Mắc

    25 Tháng chín 2020 lúc 00:26
  2. Michele đã trả lời vào chủ đề VHT Góp ý trò chuyện trong VHT.

    Tôi đồng ý, điều đó hoặc tôi muốn đề xuất một loại trò chuyện trên nhiều máy chủ để tôi có thể giao tiếp với những người chơi khác từ các...

    25 Tháng chín 2020 lúc 00:08
  3. Michele đã trả lời vào chủ đề VHT Phát triển và chiến lực / My battle power.

    LV 113 ! http://s486-haitac.haitac-gs.com/api/replay?serverid=game20486&bid=6720d8d93bdb943d [IMG] :D :D

    21 Tháng chín 2020 lúc 23:27