Awarded Medals: MVP-Kirito

 1. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 2. Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

  Usopp Thần Súng

  Thần Súng Usopp sau Time Skip

 3. Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 4. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 5. Thưởng vào: 25 Tháng mười 2017
 6. Thưởng vào: 25 Tháng mười 2017
 7. Thưởng vào: 13 Tháng chín 2017