Điểm thưởng dành cho PoH

 1. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2022

  Có 50 bài post

 2. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng bảy 2021

  Có 30 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 6. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 53
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 8. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 9. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 7
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2016

  User là nam giới