Điểm thưởng dành cho Vữa

 1. 52
  Thưởng vào: 17 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 27 Tháng tám 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 250
  Thưởng vào: 2 Tháng bảy 2018

  Có hơn 2000 bài post

 4. 700
  Thưởng vào: 11 Tháng sáu 2018

  Đạt danh hiệu Thất Vũ Hải ( Game Vua Hải Tặc )

 5. 700
  Thưởng vào: 4 Tháng sáu 2018

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 6. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 200
  Thưởng vào: 18 Tháng năm 2018

  Có hơn 1500 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 125
  Thưởng vào: 30 Tháng một 2018

  Có hơn 1000 bài post

 10. 500
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2018

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 11. 100
  Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 750 bài post

 12. 200
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 13. 10
  Thưởng vào: 13 Tháng mười hai 2017

  User là nữ giới

 14. 75
  Thưởng vào: 8 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 500 bài post

 15. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng mười hai 2017

  Có hơn 400 bài post

 16. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 17. 50
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2017

  Có hơn 300 bài viết

 18. 50
  Thưởng vào: 3 Tháng mười một 2017

  Có hơn 200 bài post

 19. 25
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2017

  Có 100 bài post

 20. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2017

  Có 50 bài post

 21. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 22. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng chín 2017

  Có 30 bài post

 23. 7
  Thưởng vào: 27 Tháng tám 2017

  User là nam giới