Tổng bộ Hải Quân Marineford

 1. Hải Quân Cáo Thị

  Nơi dán những thông báo tới các thuyền trưởng và thuyền viên.
  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  210
  RSS
 2. Ốc Sên Truyền Tin

  Đề tài thảo luận:
  1,165
  Bài viết:
  4,342
  Moderators:
  kissyou90, Tanner, Vinci
  [THÔNG BÁO] ĐỀN BÙ TỔ ĐỘI CHIẾN CỤM 8 Người viết: Tanner, 24 Tháng năm 2017 lúc 16:18
  RSS