Các danh hiệu

 1. 7

  User là nam giới

 2. 10

  User là nữ giới

 3. 25

  Có 30 bài post

 4. 25

  Có 50 bài post

 5. 25

  Có 100 bài post

 6. 30

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 7. 30

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 30

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 30

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 10. 40

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 11. 50

  Có hơn 200 bài post

 12. 50

  Có hơn 300 bài viết

 13. 50

  Có hơn 400 bài post

 14. 52

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 15. 53

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 16. 75

  Có hơn 500 bài post

 17. 100

  Có hơn 750 bài post

 18. 125

  Có hơn 1000 bài post

 19. 200

  Có hơn 1500 bài post

 20. 200

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 21. 250

  Có hơn 2000 bài post

 22. 250

  Có hơn 2500 bài post

 23. 275

  Có hơn 3000 bài post

 24. 300

  Đạt danh hiệu 1 trong các danh hiệu : Nhà Thiết Kế , Người Hướng Dẫn, Người Thanh Trừng Lừa Đảo, Thợ Săn Ảnh, Ngôi Sao Làng Giải Trí

 25. 500

  Là Mod Forum

 26. 500

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 27. 600

  Đạt 1 trong các danh hiệu : Lữ Khách Thiên Đường

 28. 650

  Đạt danh hiệu của Hải Quân : Đại Tá, Phó Đô Đốc, Đô Đốc ( Game Vua Hải Tặc )

 29. 700

  Đạt danh hiệu Thất Vũ Hải ( Game Vua Hải Tặc )

 30. 700

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 31. 900

  Đạt danh hiệu Vua Hải Tặc ?? hoặc Hải Tặc Vương ( nạp hơn 500M game Vua Hải Tặc )

 32. 1000

  Đạt danh hiệu Tứ Hoàng ( Game Vua Hải Tặc )