Awarded Medals: Đẹp

 1. Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 13 Tháng hai 2017
 4. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2016
 5. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2016

  Death Note

  Death Note

 6. Thưởng vào: 24 Tháng mười 2016
 7. Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2016

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper