Awarded Medals: Đừng Chê Anh Nghèo

  1. Thưởng vào: 3 Tháng một 2017

    Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

    Cấp cho cả đội trưởng & thành viên