Awarded Medals: DarkKight

 1. Thưởng vào: 16 Tháng ba 2016
 2. Thưởng vào: 11 Tháng ba 2016

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2015

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 4. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 5. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 6. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 7. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 8. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015