Awarded Medals: Giấy

 1. Thưởng vào: 30 Tháng một 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 2. Thưởng vào: 30 Tháng một 2018
 3. Thưởng vào: 7 Tháng mười một 2016
 4. Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2015

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 5. Thưởng vào: 6 Tháng mười hai 2015
 6. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2015

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 7. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 8. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015