Awarded Medals: GodHades

 1. Thưởng vào: 30 Tháng ba 2022

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 30 Tháng ba 2022
 3. Thưởng vào: 2 Tháng một 2019

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên