Awarded Medals: Khang75325

 1. Thưởng vào: 21 Tháng bảy 2017

  Huy Dạ Level 5

  Huy Dạ Level 5

 2. Thưởng vào: 21 Tháng bảy 2017

  Thập Vĩ

  Thập Vĩ là nguyên bản, yêu quái nguyên thuỷ của loạt truyện Naruto. Cả chín vĩ thú là các phần chakra được Lục Đạo Tiên Nhân chia ra từ Thập vĩ. Nó được coi như thuỷ tổ của thế giới và cũng là điềm báo cho sự kết thúc của thế giới, do đó nó chưa từng được hồi sinh.

 3. Thưởng vào: 17 Tháng tư 2017