Awarded Medals: KingDRoger

  1. Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018

    Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

    Chỉ cấp cho hội trưởng

  2. Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2015