Awarded Medals: Kyoza

 1. Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2015
 2. Thưởng vào: 6 Tháng mười hai 2015
 3. Thưởng vào: 3 Tháng mười hai 2015
 4. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 5. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 6. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 7. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên