Awarded Medals: LeeNaNa

 1. Thưởng vào: 2 Tháng tư 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2016

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 3. Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2016

  Boa 1

  Nữ Hoàng của Sắc đẹp Boa

 4. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016
 5. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016
 6. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016

  Sasuke luân hồi Event

  Tướng Event Sasuke luân hồi

 7. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016

  Sasuke bạch y ấn chú Event

  Tướng Event Sasuke bạch y ấn chú

 8. Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2015
 9. Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2015
 10. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

  Zoro 2 - Thánh Kiếm

  Thánh Kiếm Zoro sau Time Skip

 11. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015