Awarded Medals: LongRiver

 1. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017
 2. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017
 3. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017
 4. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017
 5. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 6. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017

  Zoro 2 - Thánh Kiếm

  Thánh Kiếm Zoro sau Time Skip

 7. Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2017

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper