Awarded Medals: Minhhp87

 1. Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 2. Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2018
 3. Thưởng vào: 23 Tháng mười 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 4. Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 5. Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018