Awarded Medals: Mizuki Himeji

 1. Thưởng vào: 15 Tháng tư 2016
 2. Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2015

  DarkAngels Medal 3

  DarkAngels Medal 2

 3. Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2015

  DarkAngels Medal 2

  DarkAngels Medal 2

 4. Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2015

  DarkAngels Medal

  DarkAngels Medal

 5. Thưởng vào: 24 Tháng mười một 2015

  Kurama - Cữu Vỹ

  Kurama (九喇嘛, Kurama), hay còn được gọi là Cửu Vỹ (九尾, Kyūbi), là một vĩ thú chín đuôi hiện đang được phong ấn trong người của Uzumaki Naruto của Konoha. Chủ thể đầu tiên của Kurama là Mito Uzumaki - vợ của Hỏa Ảnh Đệ Nhất Senju Hashirama, chủ thể thứ 2 là Kushina Uzumaki - vợ của Hỏa Ảnh Đệ Tứ Minato Namikaze.