Awarded Medals: Primebolt

 1. Thưởng vào: 16 Tháng một 2017

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 2. Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2016
 3. Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2016
 4. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2016

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 5. Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2015

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 6. Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015
 7. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 8. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015
 9. Thưởng vào: 4 Tháng mười hai 2014

  Zoro 2 - Thánh Kiếm

  Thánh Kiếm Zoro sau Time Skip