Awarded Medals: PrinceSmile

 1. Thưởng vào: 29 Tháng mười 2018
 2. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 3. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 4. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018
 5. Thưởng vào: 26 Tháng ba 2018