Awarded Medals: puko

  1. Thưởng vào: 1 Tháng tư 2019

    Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

    Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

  2. Thưởng vào: 2 Tháng một 2019

    Chopper 6

    Chopper 1