Awarded Medals: Super Sage Mjn

 1. Thưởng vào: 14 Tháng mười 2014
 2. Thưởng vào: 14 Tháng mười 2014

  Robin 2 - Thiên Niên Sử

  Robin sau Time Skip

 3. Thưởng vào: 14 Tháng mười 2014

  Boa 1

  Nữ Hoàng của Sắc đẹp Boa