Awarded Medals: Tà Tà Kiếm Cơm

  1. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

    Sanji 2 - Phong Trần

    Chàng Sanji phong trần sau Time Skip

  2. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015