Awarded Medals: Trúc Quỳnh

 1. Thưởng vào: 28 Tháng tám 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 28 Tháng tám 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 3. Thưởng vào: 28 Tháng tám 2018