Awarded Medals: Vữa

 1. Thưởng vào: 30 Tháng bảy 2018
 2. Thưởng vào: 12 Tháng bảy 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 12 Tháng bảy 2018
 4. Thưởng vào: 9 Tháng bảy 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 5. Thưởng vào: 12 Tháng sáu 2018
 6. Thưởng vào: 5 Tháng hai 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 7. Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017