Awarded Medals: Violent

 1. Thưởng vào: 4 Tháng mười 2016

  Death Note

  Death Note

 2. Thưởng vào: 4 Tháng mười 2016
 3. Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2016

  Zoro 3

  Zoro 3

 4. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016

  Zoro 1 - Kiếm Khách

  Zoro đệ nhất kiếm khách

 5. Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2016
 6. Thưởng vào: 29 Tháng một 2016

  Zoro 2 - Thánh Kiếm

  Thánh Kiếm Zoro sau Time Skip