Awarded Medals: Violet.PrQ

 1. Thưởng vào: 13 Tháng tư 2018

  Đệ Nhất Si Tình

  Đệ Nhất Si Tình

 2. Thưởng vào: 13 Tháng tư 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 3. Thưởng vào: 13 Tháng tư 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 4. Thưởng vào: 13 Tháng tư 2018
 5. Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 6. Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2015
 7. Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2015
 8. Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2015