Awarded Medals: WhiteMouse

 1. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015
 2. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015

  Zoro 2 - Thánh Kiếm

  Thánh Kiếm Zoro sau Time Skip

 3. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên