Awarded Medals: Yui Yuigahama

 1. Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 10 Tháng mười hai 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 4. Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 5. Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018

  Sunny Medal 1

  Chiếc thuyền Sunny của Hải Tặc Luffy lừng danh

 6. Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 7. Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018
 8. Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2018