Awarded Medals: Yukino Yukinoshita

 1. Thưởng vào: 7 Tháng tư 2020

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 2. Thưởng vào: 7 Tháng tư 2020

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 7 Tháng tư 2020
 4. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018