Awarded Medals: Yukinon

 1. Thưởng vào: 22 Tháng sáu 2016
 2. Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2016
 3. Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Robin 1 - Cổ Ngữ

  Robin trước Time Skip

 4. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 5. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 6. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015
 7. Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2015

  Robin 2 - Thiên Niên Sử

  Robin sau Time Skip