Awarded Medals: Yuzuru

 1. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018
 4. Thưởng vào: 21 Tháng tám 2018
 5. Thưởng vào: 20 Tháng tám 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 6. Thưởng vào: 20 Tháng tám 2018