Awarded Medals: zZkyo007

 1. Thưởng vào: 24 Tháng năm 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 2. Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 3. Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018
 4. Thưởng vào: 5 Tháng hai 2018