Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kyoza

 1. DangerBind
  DangerBind
  tải nhưng ánh sáng bạn cần về bạn cắt ghép brush vào là dc!
  4 Tháng mười hai 2015
 2. DangerBind
  DangerBind
  hoặc tìm 1 số PSD dậy sáng, tia sáng hay gì đó về ghép !
  4 Tháng mười hai 2015
 3. Kyoza
  Kyoza
  Tia sáng bóng ấy
  4 Tháng mười hai 2015
 4. Kyoza
  Kyoza
  brush nó in đậm vào r
  4 Tháng mười hai 2015
 5. DangerBind
  DangerBind
  ý bác là nó mờ ko có đậm phải k ?
  4 Tháng mười hai 2015
 6. Kyoza
  Kyoza
  uk sáng trong suốt
  4 Tháng mười hai 2015
 7. DangerBind
  DangerBind
  Bạn chỉnh opaccity giữa các layer sẽ có cái mờ điN!
  4 Tháng mười hai 2015
 8. Kyoza
  Kyoza
  Nhấn chỗ nào?
  4 Tháng mười hai 2015
 9. DangerBind
  DangerBind
  Bên phải phần layer đó bạn
  4 Tháng mười hai 2015
 10. Kyoza
  Kyoza
  Làm xog 350x550 h muốn thu nhỏ lại 35x55 làm sao v?
  4 Tháng mười hai 2015
 11. DangerBind
  DangerBind
  chỉnh nhỏ lại ! image size ấy
  4 Tháng mười hai 2015
 12. Kyoza
  Kyoza
  dc r. tks!
  4 Tháng mười hai 2015
 13. DangerBind
  DangerBind
  Ukm ko có gì đâu bạn hihi :)
  4 Tháng mười hai 2015