Điểm thưởng dành cho Đẹp

 1. 250
  Thưởng vào: 27 Tháng một 2019

  Có hơn 2000 bài post

 2. 700
  Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 3. 200
  Thưởng vào: 26 Tháng hai 2017

  Có hơn 1500 bài post

 4. 125
  Thưởng vào: 27 Tháng mười 2016

  Có hơn 1000 bài post

 5. 500
  Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2016

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 6. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 100
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Có hơn 750 bài post

 8. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Có hơn 400 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Có hơn 300 bài viết

 11. 52
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 12. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 15. 53
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 16. 40
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 17. 7
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 18. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 19. 75
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 20. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 21. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post