Awarded Medals: 7L0v3

 1. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018
 2. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 3. Thưởng vào: 18 Tháng tư 2018

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper