Điểm thưởng dành cho Admin 568Play

 1. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng chín 2019

  Có hơn 300 bài viết

 2. 53
  Thưởng vào: 12 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2018

  Có hơn 200 bài post

 4. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng tám 2018

  Có 100 bài post

 5. 52
  Thưởng vào: 2 Tháng tám 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 6. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Có 50 bài post

 7. 40
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2017

  Có 30 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 11. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 12. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng