Điểm thưởng dành cho anhthangdan

 1. 52
  Thưởng vào: 12 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 50
  Thưởng vào: 5 Tháng một 2017

  Có hơn 400 bài post

 3. 40
  Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng chín 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 50
  Thưởng vào: 15 Tháng tám 2016

  Có hơn 300 bài viết

 6. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 50
  Thưởng vào: 18 Tháng năm 2016

  Có hơn 200 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng tư 2016

  Có 100 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2016

  Có 50 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng một 2016

  Có 30 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 7
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  User là nam giới