Điểm thưởng dành cho banhxeluanhoi

 1. 52
  Thưởng vào: 11 Tháng chín 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 23 Tháng bảy 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng tám 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng ba 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng mười hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 8 Tháng mười hai 2021

  Có 50 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng mười 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 7
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2021

  User là nam giới

 9. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2021

  Có 30 bài post