Điểm thưởng dành cho Capoccino

 1. 52
  Thưởng vào: 25 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 19 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 200
  Thưởng vào: 1 Tháng hai 2016

  Có hơn 1500 bài post

 4. 125
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2016

  Có hơn 1000 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 10. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 75
  Thưởng vào: 17 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 500 bài post

 12. 50
  Thưởng vào: 6 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 200 bài post

 13. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2015

  Có 50 bài post

 15. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2015

  Có 30 bài post

 16. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 17. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng