Điểm thưởng dành cho ColinRola

 1. 53
  Thưởng vào: 10 Tháng bảy 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 6 Tháng tám 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 125
  Thưởng vào: 6 Tháng mười 2016

  Có hơn 1000 bài post

 7. 100
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2016

  Có hơn 750 bài post

 8. 75
  Thưởng vào: 8 Tháng chín 2016

  Có hơn 500 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng tám 2016

  Có hơn 400 bài post

 11. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng bảy 2016

  Có hơn 300 bài viết

 12. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 50
  Thưởng vào: 22 Tháng sáu 2016

  Có hơn 200 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng năm 2016

  Có 100 bài post

 15. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng năm 2016

  Có 50 bài post

 16. 25
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2016

  Có 30 bài post

 17. 500
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2016

  Là Mod Forum

 18. 10
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2016

  User là nữ giới

 19. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2016

  User là nam giới