Điểm thưởng dành cho CS06_568Play

 1. 52
  Thưởng vào: 15 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 275
  Thưởng vào: 29 Tháng một 2016

  Có hơn 3000 bài post

 3. 250
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 2500 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 200
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 1500 bài post

 6. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 10. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 40
  Thưởng vào: 25 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 12. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 13. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 14. 500
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Là Mod Forum

 15. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 16. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 250
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có hơn 2000 bài post

 18. 125
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có hơn 1000 bài post

 19. 75
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 20. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 21. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post